معارفه آقای سید وحید حسینی نوربین به عنوان مدیرعامل شرکت جوپار ریل فرتاک

20 تیر 1401
0

جلسه معارفه آقای سید وحید حسینی نوربین به عنوان مدیرعامل شرکت جوپار ریل فرتاک با حضور اعضای هیئت مدیره این شرکت ، مدیر عامل شرکت جوپار و مدیران حوزه فنی برگزار گردید.

شرکت جوپار ریل فرتاک با دریافت رتبه 4 در نظام نامه ابلاغی از راه آهن ج.ا.ا مجوز انجام تعمیرات جاری ، ویژه و سالیانه را دارا می باشد و عملیات تعمییرات را تحت نظارت شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار انجام خواهد داد.

آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار