انتصاب مدیر عامل جدید شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

25 مهر 1401
0

جناب آقای محسن یاوری به عنوان مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار انتخاب شدند.
در مراسم تودیع و معارفه که در تاریخ 1401/07/25 با حضور اعضای محترم هیئت مدیره شرکت جوپار در محل دفتر مرکزی شرکت جوپار برگزار گردید ضمن تشکر و قدردانی از خدمات جناب آقای علیرضا عجمیان در دوره تصدی ایشان، آقای محسن یاوری به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی شدند.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار