دومین دوره آموزشی ضمن خدمت سرمهمانداران برگزار گردید.

27 مرداد 1401
0

جهت ایجاد ارتقا کیفیت مدیریت رفتاری سرمهمانداران بزرگوار به ویژه در خصوص مشتری مداری، هنر و مهارت مدیریت، در سالن جلسات دفتر مرکزی کلاس‌هایی تحت عنوان *آموزش ضمن خدمت* تشکیل شد.
دومین دوره کلاس های ضمن خدمت برای سرمهمانداران عزیز، در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ، در سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار گردید.
مدرسین محترم این دوره:
جناب آقای بشیری پور مدرس اصول مشتری مداری،
و جناب آقای شادمان مدرس مدیریت در قطار و ایمنی
با آرزوی موفقیت برای سرمهمانداران عزیز و زحمتکش شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار