تقدیر از شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار توسط شرکت ریل سیر کوثر 

18 تیر 1401
0

در پی حادثه تاسف بار قطار مشهد یزد مورخ 18 خرداد ماه سال جاری و اعلام آمادگی این شرکت در لحظات اولیه بروز آن سانحه مبنی بر پشتیبانی و هر گونه اقدام لازم در بحران پدید آمده
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار