چهارمین جلسه دوره ای هماهنگی و بررسی امور سیر و حرکت و راهبری قطارها

7 تیر 1401
0

در این جلسه که در تاریخ 7 تیرماه 1401 با حضور مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار به همراه معاونین، مدیران و نماینده روسای قطار در سالن جلسات دفتر مرکزی برگزار گردید، ابتدا به بررسی مسائل و نحوه سیر واگنها با توجه به داده های جمع آوری شده، پرداخته شد.
از هم موارد این جلسه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود
- لزوم آموزش حین سیر پرسنل مهماندار
- نگاهی ویژه به وضعیت تهویه و اولویت قراردادن آسایش و رفاه مسافران با توجه به افزایش دمای هوا
- شناسایی مشکلات واگنها و لزوم خرید تجهیزات مورد نیاز

در انتها نظرسنجی روزانه انجام گرفته شده از مسافران مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با نظرات مسافران تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار