برگزاری اولین جلسه کمیته بهبود و ارتقا‌ خدمات در قطارهای مسافری شرکت جوپار

5 شهریور 1401
0

با دستور مدیرعامل؛ کمیته بهبود و ارتقا خدمات در قطارهای مسافری شرکت تشکیل و اولین جلسه کمیته روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ برگزار گردید.

این کمیته با هدف بهبود در خدمات و افزایش رضایتمندی مسافرین قطارهای شرکت تشکیل می شود.

با عنایت به تاکید مدیرعامل محترم شرکت، در این خصوص، پرداختن به موارد اجرایی و فنی جهت بهبود شرایط، همراه با اصلِ مهمِ استاندارد سازی و یکنواخت سازی و طراحی پروتکل های لازم به ویژه در حوزه خدمات رسانی به مسافرین از اولویتهای این کمیته و می بایست خروجی آن ملموس باشد.

این جلسه با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران مرتبط از جمله مدیر فنی، راهبری، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، فنی، بازاریابی و فروش برگزار گردید.

در این جلسه علاوه بر تاکید به تمامی ذی‌نفعان جهت ضرورت طراحی فرایندها و دستورالعملها و یکنواخت سازی موارد مرتبط، به مصادیق نیاز به تغییرات از جمله بهبود شرایط البسه و دیگر موارد مرتبط با منظر مسافر درخصوص مامورین در سیر پرداخته شد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار