• images/options/1551_091521_13961229-172443.jpg
 • images/options/3333_joopar_621911_13940621-121940.jpg
 • images/options/444-joopar_479722_13940528-094350.jpg
 • images/options/5555_joopar_345941_13940621-165509.jpg
 • images/options/66666_joopar_178541_13940621-165716.jpg
 • images/options/777-joopar_639521_13940610-165703.jpg
1 2 3 4 5 6
 •  مسیرهای حرکت

  در این قسمت می توانید مسیرهای حرکت قطار های مسافری این شرکت را مشاهده فرمایید.

 •  اخبار جوپار

  بازدید مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار از ستاد نوروزی راه آهن

 •  اخبار حوزه حمل و نقل ریلی

  در این بخش می توانید از رویدادهای حوزه حمل و نقل ریلی ایران و جهان مطلع گردید.

 •  برنامه حرکت قطارها

  فایل برنامه حرکت قطارهای شرکت جوپار از مورخه 96/08/01 لغایت 96/12/24

 •  راهنمای مقاصد گردشگری

  در این بخش، با جاذبه‏ های گردشگری استان کرمان، سیستان و بلوچستان و ... آشنا می شوید.

 •  اطلاعات ایستگاهها

  در این قسمت می توانید از امکانات ایستگاههای مسیر سفر خود مطلع شوید.

images/options/joopar_define_name_935111_13940522-184228.jpg
خرید اینترنتی بلیط