فروش بلیط قطارهای ارگ و کویر متعلق به شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار توسط شرکت امیران گشت نماینده رسمی فروش بلیط های شرکت جوپار و دیگر مراکز فروش اینترنتی بلیط و آژانسهای سراسر کشور انجام می گیرد.
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار