روابط عمومي شرکت قطارهاي مسافري و باری جوپار

دفتر مركزي : تهران- بزرگراه شیخ فضل الله نوری (شمال به جنوب) نرسیده به پل ستارخان - خ سازمان آب - خ حاجی پور امیر - نبش کوچه دیهیم - پلاک 1

تلفن: 12-44281610  داخلی 406

دورنگار : 44281613

 کدپستی : 1454783543

 کداقتصادی : 411113875787 

پست الکترونیک :info@joopar.com