آقای محمد کریمی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت جوپار تعیین شد

به گزارش روابط عمومی ؛ با پذیرش استعفای آقای عباس فروتن توسط هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در جلسه مورخ 1396/04/27 ،آقای دکتر محمد کریمی مدیر سابق امور فنی و سیر و حرکت شرکت جوپار به عنوان مدیر عامل جدید کار خود را آغاز کرد.

 

 

بخشی از سوابق کاری و تحصیلی آقای دکتر محمد کریمی عبارتست از:

سوابق تحصیلی:

 • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) ،موسسه آموزش عالی آرمان تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت کیفیت،مرکز آموزش عالی مدیریت
 • کارشناسی مهندسی ماشین های ریلی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سوابق اجرایی:

 • مشاور فنی مدیر عامل شرکت قطار های مسافری و باری جوپار از تاریخ 95/11/01 تا96/04/27
 • مدیر امور فنی و سیر حرکت قطارهای مسافری در شرکت جوپار از تاریخ 89/03/01 تا 95/10/30
 • رئیس اداره سیر و حرکت و تنظیم قطارها از تاریخ 88/05/01 تا 89/02/30
 • رئیس نمایندگی رجاء شمال از تاریخ 86/05/01 تا 88/04/31
 • رئیس کارخانجات سالنهای مسافری و مسئول امور نواحی، 1383/09/17
 • رئیس کارخانه جاری سالنهای مسافری ، 80/11/10

 

سوابق تدریس:

 • تدریس دروس مختلف ریلی : واگن شناسی ،بازدید آلات ناقله واگنهای مسافری و قطار شناسی، (تئوری و عملی)
 • سابقه تدریس در مرکز آموزش راه آهن و مرکز آموزش شرکت رجاء بمدت 20 سال

 تالیف:

 • مجموعه کتاب شناسایی قطارهای مسافری ،شناسایی واگنهای مسافری،بازرسی فنی سامانه های حرکت و شناسایی چرخ و محور و عیوب آنها

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی :

 • بررسی شیوه افزایش چرخه عمر واگنهای مسافری پس از تعمیرات مقرره و اساسی و اجرای تعدادی از موارد افزایش چرخه عمر تعمیرات روی واگنهای مسافری