نشست صمیمانه مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار و رئیس دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت

3 مرداد 1401
0

 با هدف فراهم آوردن زمینه مناسب ارتباط و استفاده از توانایی‌های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و امکانات دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران،  در روز دوشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ نشست صمیمانه ای  با حضور آقای مهندس عجمیان مدیر عامل و آقای دکتر موسوی ریاست دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت و همکاران هر دو مجموعه  در محل دانشکده مهندسی راه آهن برگزار گردید .
در این جلسه ضمن بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین در خصوص تدوین تفاهم نامه ارتباط و همکاری مشترک در 
زمینه های  : 
- توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه 
- دعوت ار فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای آن دانشگاه  جهت انتخاب و تالیف پروژه های پایان نامه در موضوعات و چالش های آماده سازی و تعمیرات واگن های مسافری و اعزام قطارها
- همکاری در زمینه های علمی و پژوهشی با محوریت دانش بنیان نمودن فرآیندها
- بهره گیری از ظرفیت های دانشکده در راستای آموزش های تئوری و عملی ویژه مدیران و پرسنل و مامورین شرکت چوپار
- همکاری در زمینه برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت حمل و نقل ریلی 
- طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز در زمینه آماده سازی و اعزام قطارهای مسافری
 مقرر گردید دامنه این همکاری با محوریت شرکت جوپار و از طریق انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به سایر شرکت های فعال در صنعت نیزتسری یابد.
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار