حضور مدیرعامل شرکت جوپار در پنل تخصصی چالشها و چشم انداز صنعت حمل و نقل ایران مربوط به دومین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

30 خرداد 1401
0

جناب آقای مهندس علیرضا عجمیان
مدیرعامل محترم شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار
با سلام و احترام، همانگونه که استحضار داريد، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جاری را با عنوان سال"  تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرين " نامگذاری نموده اند و در همین راستا با هدف توسعه و ترويج ، مدلهای اجرائی و بهره گیریاز تجارب ملی و بینالمللی در حوزه مديريت کلاس جهانی دومین کنگره بین المللی چشم انداز مديريت کلاس جهانی در ايران با موضوع با حضور گسترده مديران ارشد و اساتید دانشگاهی و متخصصین » توسعه ایران در تراز جهانی «حوزه مديريت کشور درتاريخ 13 تیر ماه سال جاری برنامه ريزی نموده است .
مقرر است در اين کنگره، انديشمندان، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه مديريت، با سخنرانی و ارائه مقاله، برگزاری کارگاههای آموزشی، پنل های تخصصی و نمايشگاه حرفه ای به طرح مباحث تئوری و کاربردی و انتقال تجارب و ارائه دستاوردها خواهند پرداخت .بر اين اساس از جنابعالی که صاحب دانش و تجربه گرانقدری در حوزه مديريت کلاس جهانی می باشید، تقاضا داريم تا ضمن شرکت در اين کنگره، انديشه ها و ديدگاه های خود را با شرکت کنندگان به اشتراک بگذاريد. لذا خواهشمند است در پنل "چالشها و چشم انداز صنعت حمل ونقل ايران درکلاس جهانی"، ما را در ايفای هر چه بهتر اهداف اين کنگره ياری فرمائید.
مراتب تقدير و تشکر خود را ابراز داشته و موفقیتهای روز افزون آن شرکت محترم را از خدواند متعال خواستاريم ، امید است هم افزايی و مساعدت جنابعالی شرايط را برای تحقق حداکثری اهداف کنگره فراهم نمايد.
                                            
                                                                                                                                                                

 
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار