برگزاری سومین جلسه شورای مدیران شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در سال 1401

4 مرداد 1401
0

سومین جلسه شورای مدیران شرکت در سال 1401 با حضورمدیرعامل، معاونین و کلیه مدیران همچنین حضور آنلاین نمایندگان شرکت در نواحی در روز سه شنبه مورخ 4 مرداد در سالن جلسات دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید . 

در این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر از تلاش و کوشش ستودنی کلیه مدیران و پرسنل به مرور آخرین اخبار و وضعیت صنعت حمل و نقل ریلی،نحوه تعامل با راه آهن و سایر دینفعان،  تلاش جهت ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده به مسافرین، تاکید بر ضرورت ادامه سیاست کاهش هزینه و تحلیل وضعیت کنونی شرکت پرداختند.


در ادامه جلسه نیز اعضای حاضر دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت قطارها ،وظایف محوله و مشکلات و نواقص موجود را بیان نمودند. 
 در خاتمه این جلسه نیزمعارفه آقایان: 
- سیدوحید حسینی نوربین مدیرعامل شرکت جوپارریل فرتاک
- محمد باقر فضلی مدیرروابط عمومی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات   
- محمد ستاری مدیر توسعه سرمایه های انسانی 
- نظر جاویدنیا سرپرست مدیریت خدمات راهبری
صورت پذیرفته و برای ایشان در مسئولیت های جدید آرزوی توفیق روزافزون شد.

آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار