آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 500 حلقه چرخ منو بلوک واگن مسافری

10 مرداد 1401
0

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد 500 حلقه چرخ منوبلوک 920 میلیمتری واگنهای مسافری خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کننده معتبر و واجد شرایط خریداری نماید ، لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند قیمت پیشنهادی خود را به نرخ ارزی و یورویی نیمایی با ذکر زمان و مکان تحویل و همچنین شرایط پرداخت و تسویه حساب حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 20/05/1401  به نشانی : تهران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، خیابان سازمان آب ، خیابان حاجی پور امیر، نبش کوچه دیهیم، پلاک 1، طبقه 4 امور قراردادها یا پست الکترونیکی شرکت به آدرس info@joopar.com  ارسال نمایند ، همچنین متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نقشه چرخ ها در ساعات اداری با امور قراردادهای شرکت به شماره تلفن 12-44281610 داخلی 403 ( آقای ایران منش ) تماس حاصل نمایند.
ضمنا ارائه مستندات و پیشنهاد قیمت هیچگونه حقی برای متقاضی در مراحل بعدی ایجاد نخواهد کرد .  
 
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار