آگهی فراخوان عمومی جرم گیری اساسی و شستشوی بدنه بیرونی واگنهای مسافری در نواحی تهران و مشهد

18 مرداد 1401
0

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار (سهامی خاص) در نظر دارد، انجام خدمات جرم گیری اساسی و شستشوی بدنه واگنهای مسافری در نواحی تهران و مشهد را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران توانمند و واجد شرایط واگذار نماید ، لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 20/05/1401 (بصورت منظم و کلاسه شده) به نشانی : تهران ، بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، خیابان سازمان آب ، خیابان حاجی پور امیر ، نبش کوچه دیهیم ، پلاک 1، طبقه 4 امور قراردادها یا پست الکترونیکی به آدرس info@joopar.com ارسال نمایند :
  1. آدرس محل اصلی دفتر مرکزی با ذکر ملکی یا استیجاری بودن
  2. اساسنامه ، آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت همراه با آخرین تغییرات آن .
  3. اظهار نامه مالیاتی 2 سال اخیر شرکت .
  4. فهرست پروژه های اجرا شده ، رزومه و سوابق کاری شرکت ، مدیران و اعضاء هیات مدیره به تفکیک .
  5. فهرست امکانات مرتبط با اجرای موضوع این فراخوان.
همچنین متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با امور قراردادهای شرکت به شماره تلفن 44281610-12 داخلی 403 ( آقای ایران منش ) تماس حاصل نمایند .
ضمنا ارائه مستندات هیچگونه حقی برای متقاضی در مراحل بعدی ایجاد نخواهد کرد .
آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار