انتصاب مدیر عامل جدید شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار

13 بهمن 1400
0

 

آقای علیرضا عجمیان به عنوان مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار انتخاب شد.
در مراسم تودیع و معارفه که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت جوپار و مدیرعامل سازمان عمران کرمان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در محل دفتر مرکزی شرکت جوپار برگزار گردیدضمن تشکر و قدردانی از خدمات آقای محمد کریمی در دوره تصدی آقای علیرضا عجمیان به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور معرفی شدند.

علیرضا عجمیان دانش آموخته کارشناسی رشته مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت فنآوری اطلاعات بوده و از جمله سوابق وی می توان به معاونت بهره برداری و سیر و حرکت شرکت مهتاب سیر جم؛ مدیر کل اعزام و خدمات راهبری و مدیر کل توسعه سرمایه های انسانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا و مشاور مدیرعامل موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود.

آخرین خبر ها
نظرات
سفری به صرفه ، ایمن و راحت با قطارهای مسافری جوپار