معرفی شرکت

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار ( سهامی خاص ) در راستاي سياست خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی در كشور فعالیت رسمی خود را از سال 1381 در زمينه كرير ريلي مسافري و باري آغاز نموده است.

موضوع شركت طبق اساسنامه عبارتست از:

  • جابجايي مسافر و حمل كالا بوسيله واگن هاي مسافري و باري و ارائه خدمات مربوطه و ...
  • مشاركت با شركت هاي ايراني و خارجي براي انجام فعاليت حمل و نقل ريلي.

حمل ونقل مسافری

این شرکت فعالیت مسافری خود را با خرید تعداد 22 دستگاه واگن درجه یک اکسپرس خواب 6 تخته پارسی در سال 1381 آغاز نمود و در سال 1388 با خرید تعداد 84 دستگاه واگن درجه یک پارسی دیگر، بعنوان یکی از بزرگترین کریرهای مسافری ریلی در مسیرهای تهران- مشهد، تهران- بندرعباس، تهران- کرمان، تهران  زاهدان و کرمان – مشهد فعالیت دارد. در راستای سیاستهای توسعه ای شرکت، در سال 1393 تعداد 45 دستگاه واگن مسافری از کشور آلمان خریداری شده که این واگنها به زودی به ناوگان مسافری خواهند پیوست و ظرفیت جابجایی مسافر  در حدود 40 درصد افزایش یافته و ظرفیت سالانه جابجایی مسافر به حدود 2 میلیون نفر خواهد رسید.