بدرقه زائرین امام رضا علیه السلام درایستگاه کرمان

بدرقه زائرین امام رضا علیه السلام درایستگاه کرمان با حضور خادمین امام رضا و همکاری شرکت جوپار در شب شهادت امام رضا