برگزاری دوره آموزش مهمانداری در شركت قطارهای مسافری جوپار

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار با همکاری شرکت ساتراپ شایسته مهرگان و هماهنگی با شرکت راه‌آهن ج.ا.ا اقدام به برگزاری دوره آموزش مهمانداری در تهران و کرمان نمود. این دوره در سالن جلسات سایت فنی شرکت جوپار در تهران و در مرکز آموزش راه‌آهن ناحیه کرمان در حال برگزاری می‌باشد.