دیدار صمیمانه مسئولین شرکت جوپار با برخی از مراکز فروش شهر کرمان و زرند

مدیر بازاریابی فروش به همراه سرپرست روابط عمومی شرکت جوپار در دیداری صمیمی از تاریخ  1398/06/12 تا 1398/06/14 با مدیران عامل و متصدیان فروش آژانسهای شهر کرمان و زرند در خصوص نحوه همکاری با یکدیگر به گفتگو  و تبادل نظر پرداختند.
در این دیدار مسئولین شرکت جوپار ضمن قدردانی از زحمات مراکز فروش در امر فروش بلیت قطارها، به بررسی مشکلات و راهکارهای رفع برخی موانع پیش روی صدور بلیت پرداختند.