چالش نرخ بازگشت سرمایه در بخش ریلی مسافری

با وجود آنکه حمل و نقل ریلی را ایمن ترین راه جابجایی بار و مسافر معرفی میکنند،این شیوه اما همچنان در ایران فاصله زیادی تا توسعه و پوشش سراسری دارد. پایین بودن سطح سرمایه گذاری ها از سوی بخش دولتی و خصوصی در این حوزه سدی برابر بهبود شرایط حمل و نقل ریلی در ایران است.مقرر بود توسعه شبکه حمل و نقل ریلی در کشور در اولویت قرار گیرد و به افزایش سرمایه گذاری در ای بخش تاکید شده بود اما این تاکید در حالی صورت گرفت که بودجه عمرانی سال 97 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است،کمبود واگن ،وجود واگن های فرسوده ،بالا بودن هزینه های  تامین و نگهداری ، افزایش نرخ ارز ،عدم تخصیص نرخ 4200 تومان به بخش ریلی ،خروج واگن های با عمر بالای 30 سال از سیر در مقابل آن بیکاری 2 هزار نفر از ضعیف ترین اقشار جامعه  و بسیاری از موارد دیگر در این بخش  که از  توسعه دور مانده است از جمله چالش های این بخش است، در همین راستا مصاحبه ایی با محمد کریمی مدیر عامل شرکت قطار های مسافری و باری جوپار در رابطه با مشکلاتی که دراین زمینه با آن مواجه هستند و راهکار های پیشنهادی ایشان برای نجات این بخش توسط نشریه ندای حمل و نقل صورت گرفت.

نمایش مصاحبه