انجام سومین تست رانینگ و آماده سازی 8 دستگاه واگن دیگر در سال جدید

در راستای نوسازی و ارتقای کیفیت و ظرفیت واگنهای مسافری ،شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار اقدام به آماده سازی  و انجام تست های فنی و ایمنی واگنهای خریداری شده خود از کشور آلمان کرد.

به گزارش روابط عمومی ؛روزسه شنبه مورخ97/01/07  با حضورمدیرعامل شرکت جوپار دکتر محمد کریمی و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه ایمنی و فنی راه آهن ج.ا.ا و شرکت قطار های جوپار ،پس از بازدید از این واگنها که شامل 8 دستگاه واگن شش تخته درجه 1 می باشد درکیلومتر 51 بلاک فرودگاه در شیب 15 در 1000 مورد تست ترمز سریع قرار گرفت و در راستای بالا بردن ظرفیت ناوگان ریلی این واگنها نیز ازاین تست سربلند بیرون آمدند.