برنامه حرکت قطارها مسیر تهران کرمانشاه در ایام اربعین

     به گزارش روابط عمومی شرکت جوپار، یک رام قطار این شرکت از تاریخ ۱۵ مهرماه لغایت 1 آبان ماه، زائرین اربعین حسینی را در مسیر ریلی  تهران – کرمانشاه  وبالعکس جابه‌جا خواهد کرد. قطارهای ذکر شده در قالب  سازمان‌( اتوبوسی) به صورت مستمر و فوق العاده بوده که  طبق برنامه‌ریزی انجام شده ، در این مسیر مسافران و زائران اربعین حسینی را جابجا می‌کنند.