مجمع عادی سالیانه انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ ونقل ریلی و خدمات وابسته برگزار شد

مطابق گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته, مجمع عادی سالیانه انجمن در روز سه‌شنبه مورخ 1398/05/08  به ‌منظور بررسی عملکرد اجرایی و مالی انجمن در سال 97 در محل ساختمان تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه که با حضور نمایندگان وزارت کار و اتاق بازرگانی ایران و اکثریت اعضاء انجمن برگزار شد ، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در سال 97 توسط محمد رجبی رییس انجمن ارائه شد. احمدرضا صبری خزانه‌دار انجمن نیز گزارشی از عملکرد مالی و صورت‌های مالی انجمن منتهی به پایان سال 97 را ارائه کرد. هم‌چنین حمید صدیق‌پور بازرس علی‌البدل انجمن نیز گزارش خود از روند قانونی عملکرد انجمن در سال 97 را به مجمع ارائه کرد. در پایان مجمع ضمن تصویب عملکرد و صورت‌های مالی سال 97 با بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 98 موافقت کرد . در ادامه مجمع حاضران با افزایش 50 درصدی حق عضویت اعضاء، 70 درصدی هزینه صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های فورواردری و 50درصدی هزینه صدور پروانه فعالیت سایر شرکت‌ها و 50درصدی ورودیه ثابت اعضاء جدید موافقت کردند . پس از اخذ و شمارش آراء، از تعداد 35 آرای ریخته شده به صندوق، تعداد 3 برگ رأی باطل و بقیه آراء قرائت شد که با توجه به اکثریت نسبی آرای حاضران، حامد نوروزی با 20 رأی به‌عنوان بازرس اصلی و محمد کریمی با 8 رأی به‌عنوان بازرس علی‌البدل  انتخاب شدند.

منبع خبر: تین نیوز